Constitucie y Przywileie ná Wálnych Seymiech Koronnych od Roku 1550 áź do Roku 1569 uchwálone
Polen / Sejm. W Krákowie, 1569
Bibliothek