Dzieie w Koronie Polskiey
Górnicki, Łukasz. Krakau, 1637
Bibliothek