Fragmenta álbó pozostáłé pismá Jana Kochanowskiego
Kochanowski, Jan. W Krakowie, 1590
Bibliothek