Pochodnia Kośćioł Boży prawdźiwy
Powodowski, Hieronim. W Poznániu, 1584
Bibliothek