Kazania o siedmi sákrámentách kośćioła s. kátholickiego
Skarga, Piotr. Krakowie, 1600
Bibliothek