Woyna domowa z-Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedámi, i z-Węgry, przez lat dwanascie Zá Pánowánia Nayjásnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego Tocząca się
Twardowski, Samuel. Calissii, 1681
Bibliothek