Sarmatyzm
Zabłocki, Franciszek. Wilno, 1820
Bibliothek