Bibliografia polska XV. - XVI. stólecia
Estreicher, Karol Józef Teofil. Kraków, 1875
Bibliothek