Śpiewy historyczne
Niemcewicz, Julian Ursyn. Warszawa, 1816
Bibliothek