Zbior krotki herbow polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polakow
Chmielowski, Benedykt. W Warszawie, 1763
Bibliothek