Peregrinacia Abo, Pielgrzymowanie Do Ziemie Swiętey¬... Mikolaia Chrysztofa Radziwila...¬
Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof. W Krakowie, 1607
Bibliothek