Dzieła Krasickiego. - Ed. Barbezata
Krasicki, Ignacy. Paryż [u.a.], 1830
Bibliothek