Poezye. - Pierwsze wydanie zbiorowe
Norwid, Cyprian. Lipsk, 1863
Bibliothek