Herby rycerstwa polskiego
Paprocki, Bartłomiej. Kraków, 1858
Bibliothek
Freie Universität Berlin