Kunika Foet ja Färwet Suomessa saadaan kaloja runsaasti kaswamaan
Hämeeulinnassa, 1858
Bibliothek