Chong jiao gu ben wu yin lei ju si sheng qie yun zhi yin hai pian da quan
Han Daozhao . s.l., 1602
Bibliothek