România şi statele vecine la începutul primului război mondial
Solomon, Flavius ¬[Herausgeber]¬. Simpozionul Internaţional "Românii în Prima Conflagraţie Mondială: Tentaţii, Opinii şi Acţiuni în Perioada Neutralităţii României" <2015, Iaşi>. Iaşi, 2016
Bibliothek